Blahuta ElektroBlahuta Elektro, prov. Lešitínská 47, 719 00 Ostrava-Kunčice, tel./fax: 59 568 22 36, tel.: 59 623 75 93, eurotel: 602 785 370, web:www.blahuta-elektro.ostravsko.com, mail:blahuta@ostravsko.com

Vyrábíme svítidla, předřadné skříně, dodáváme kondenzátory a komponenty pro světelné zdroje, poskytujeme služby z oblasti osvětlení

 Profil firmy

Firma Ing. Jaroslav Blahuta – ELEKTRO zahájila svou činnost v roce 1992 montážními pracemi a revizemi elektrozařízení. O rok později ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky vyvinula své první speciální plastové svítidlo pro agresívní prostředí a v témže roce zahájila výrobu výbojkových svítidel o výkonu 50 až 150 W pro průmysl a zemědělství. Po třech letech vyvinula firma další typ speciálního výbojkového , plastového svítidla typové řady 250 až 400 W a tím uzavřela kompletní nabídku svítidel pro výbojky rtuťové, sodíkové a halogenidové do výkonu 400 W. V průběhu let našla tato svítidla své široké uplatnění především v energetickém průmyslu, teplárnách, elektrárnách , hutním a strojírenském průmyslu jako vnitřní osvětlovací soustavy, v hnědouhelném revíru, chemickém průmyslu, zemědělských podnicích a objektech, stájích, dopravě, podchodech , podjezdech, pro osvětlení hřišť, tělocvičen lyžařských svahů, sportovních hal, benzínových čerpadel, skladových hal, venkovních ploch a v jiných oblastech hospodářství díky svému základnímu plastovému materiálu „TABOREN“ zabezpečující mnohaletou životnost a vyhovující požadavku montáže na hořlavý podklad „F“ přímo se základním uchycením.

 

V dalších letech rozšířila firma svůj sortiment o svítidla pro kompaktní zářivku 57 a 70 W se světelným tokem 4300 resp. 5200 lm osazené elektronickým předřadníkem s eventuální možností stmívání (u zdroje 57 W). Program vlastních plastových svítidel uzavírá typ svítidla PSŽ (pro žárovku) s možností také pro průběžnou montáž.

 

Potřeba trhu a konkurenční prostředí však vyžadovalo rozšířit sortiment nabízených svítidel především co do rozsahu svítidel a jejich příkonu. Koncem devadesátých let minulého století a začátkem 21. století firma tedy navázala kooperační spolupráci s mnoha italskými firmami v oblasti světelné techniky jako jsou firmy GRECHI (www.grechi.com) , Goccia (www.goccia.it) , Eurolihgt (www.eurolight.it) , Kroma (www.Kroma.it), Fael Luce (www.faelluce.com) Colombo (www.colomboilluminazione.it), IDEALLUX  (www.ideallux.itECCO  (www.eccoilluminazione.it), od kterých dováží buď hotová nebo prázdná svítidla a osazuje je komponenty (předřadníky, zapalovače) převážně od rakouské firmy Tridonic GmbH + Co KG (www.tridonic.com)  podle použité výbojky investorem. Tím jsme dosáhli skutečnosti, že naše firma je schopna nabídnout svítidla různého provedení, v rozdílných cenových hladinách a v kompletním sortimentu výbojkových svítidel.

 

Kompletaci a montáž dovážených svítidel doplňujeme vlastní výrobou předřadných skříní pro svítidla především vyšších příkonů a to jak pro jednotlivá svítidla, tak také pro skupiny svítidel (2 – 3 světelné body). Rovněž vyrábíme předřadníky pro výbojové světelné zdroje do 2000 W na plechu určené k zabudování do rozvaděče, stožáru apod. podle specifikace objednavatele a konkrétního typu použité výbojky na zakázku.

 

K výrobě předřadníků pro svítidla vyšších příkonů dovážíme a používáme kondenzátory italské ho původu-ITALFARAD typu „B“ (www.italfarad.com), které jsou sice dražší než kondenzátory typu „A“, ale odstraňují příčiny zahoření odpojením kondenzátorů od napájecí sítě. Odpojení zajišťuje mechanická přetlaková trhací pojistka. Jde sice o nevratný proces, který znehodnotí kondenzátor, avšak zamezí vzniku škod především v případě větší koncentrace svítidel v osvětlovací soustavě.

 

S firmou Tridonic GmbH + Co KG spolupracujeme prakticky od počátku existence naší firmy. Díky vysoké kvalitě a širokému sortimentu komponentů, které pro veškeré světelné zdroje tato firma vyrábí, nejenom tyto používáme při naší výrobě a servisu, ale i provádíme prodej ostatním zákazníkům.

 

V rámci své činnosti se firma orientuje také na ostatní služby v oblasti světelné techniky jako jsou

 

  • přestavby zářivkových svítidel na nouzový provoz, přestavby svítidel na stmívatelný provoz a jiné potřebné přestavby, opravy a úpravy veškerých svítidel dle požadavků zákazníků


 

  • realizujeme bezúplatně světelně technické návrhy (STN) osvětlovacích soustav pro veškerá sportoviště , průmyslové objekty a jiné vnitřní a venkovní prostory s dodržením podmínek stanovených v platných evropských normách a  s následným vypracováním a předložením cenové nabídky (kromě zvláštních požadavků např. požadavku pro snímání barevnou televizí nebo snímání na film, které jsou zpoplatňovány)

K realizaci STN potřebujeme základní údaje pro výpočty tj. půdorys sportovišť , možnou závěsnou výšku svítidel, předpokládané druhy sportů, případné umístění televizních kamer;u průmyslových objektů pak vykonávanou činnost v halách, jejich rozměry, výšku uchycení, resp. zavěšení svítidel, požadovanou intenzitu osvětlení apod.

        

         Mezi další naše služby patří:

 

  • vypracování elektroprojektu

  • provádění elektromontáží  osvětlovacích soustav

  • revize elektro


 

 

 

Za dobu téměř dvacetileté tradice firmy si naše výrobky a služby našly své odběratele v celé naší republice a zná je celá naše odborná veřejnost. Náš výrobek svítidlo symetrické „MARO 1000 “ získal ocenění v soutěži „O zlatý výrobek“ na mezinárodní výstavě „ELEKTROTECHNIKA 2004“ v Ostravě.

 

Naše svítidla typové řady „PS“ (plastová svítidla) si našla své zákazníky také ve Slovenské republice, Chorvatsku, Norsku a ve Francii.

 

                                                                 

 

Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu